Sprogkurser

 

 

Startside

Produkter

Firmaprofil

Konsulentbistand

Oversættelsesbureauet

Sprogkurser

Kontaktoplysninger

 

English

Deutsch

SPROGKURSER

 

Sprogkurser hjælper mange danske forretningskvinder og -mænd til at klare sig bedre på fremmede markeder. Mange ledere og funktionærer fra små og store danske virksomheder har deltaget i vore sprogkurser. De tilbydes naturligvis også til private. Gymnasie- og handelskoleelever eller studerende på højere læreanstalter har f. eks. haft stor gavn af undervisningen, som hjælp i studie-tiden eller lige før eksamen.

Eurosprog råder over gode indfødte og danske sproglærere, som er såvel fagligt som pædagogisk velkvalificerede. Det er eleven, der bestemmer kursets indhold, d.v.s. kurserne er brancheorienterede - vi underviser eleven i at forhandle om virksomhedens produkter, at tale om den pågældende virksomhed o.s.v. Alle kurser er skræddersyede efter virksomhedens behov og niveau-tilpassede. Kurserne indeholder forhandlingssprog, telefonsprog, korrespondance, kommunikation, konversation, daglig tale, kultur, grammatik, management etc. Der er mulighed for enetimer eller holdundervisning. Eleven bestemmer tidspunkterne og stedet for undervisningen, d.v.s. kurserne afholdes i EUROSPROG‘s egne lokaler, eller i virksomhedens  lokaler.

Før kursusstart fastlægger vi i fællesskab med deltagerne målsætning, indholdsmæssige aspekter, behov og niveau v.h.a. sprogtests og personlige samtaler. Disse sprogtests kan være mundtlige eller skriftlige, alt efter behov. Sprogtests er gratis for kunden.